O Nas

Głównym celem powołania WARSZAWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA w Warszawie jest stworzenie unikatowej w skali Polski i Europy placówki medycznej, której nadrzędnym zadaniem jest szeroko rozumiana PROFILAKTYKA w każdej grupie wiekowej i zawodowej.

CENTRUM specjalizuje się w profilaktyce, wczesnym wykrywaniu oraz leczeniu chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych. Dopełnieniem naszych celów profilaktycznych jest kompleksowa profilaktyka zakładowa – medycyna pracy. Istotnym narzędziem diagnostycznym w naszym CENTRUM jest diagnostyka genetyczna.

Warsaw Lipid Clinic

Wiodącą dyscypliną medyczną naszego Centrum reprezentowaną przez WARSAW LIPID CLINIC jest profilaktyka pierwotna i wtórna chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych – oparta szczególnie o diagnostykę genetyczną – oraz leczenie tych chorób, szczególnie zaburzeń gospodarki cholesterolowej u dzieci, młodzieży i dorosłych.