Komunikat o błędzie

 • Notice: Undefined index: marinelli w drupal_theme_initialize() (linia 100 z /home/mediaxpl/ftp/wcz/includes/theme.inc).
 • Notice: Trying to get property of non-object w _drupal_theme_initialize() (linia 146 z /home/mediaxpl/ftp/wcz/includes/theme.inc).
 • Notice: Trying to get property of non-object w _theme_load_registry() (linia 335 z /home/mediaxpl/ftp/wcz/includes/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: marinelli w theme_get_setting() (linia 1440 z /home/mediaxpl/ftp/wcz/includes/theme.inc).
 • Notice: Trying to get property of non-object w theme_get_setting() (linia 1487 z /home/mediaxpl/ftp/wcz/includes/theme.inc).

Oferta z zakresu Badań medycyny pracy

 • Świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy realizuje profesjonalnie przygotowany Zespół Lekarzy.
 • Badania pracowników przeprowadzane są zgodnie z wymogami Prawa pracy.
 • Organizujemy badania w taki sposób, aby skrócić nieobecność pracownika w pracy do minimum,
 • W przypadku jakichkolwiek niepokojących symptomów natychmiast przeprowadzamy dalszą diagnostykę,
 • Zawsze informujemy o nadchodzącym terminie kolejnych badań,
 • Na bieżąco informujemy o zmianach w regulacjach prawnych Kodeksu Pracy,
 • Nasze usługi dostosowujemy tak, by zawsze były zgodne z aktualnymi przepisami.

Warszawskie Centrum Zdrowia oferuje kompleksową opiekę medyczną z zakresu medycyny pracy, która obejmuje:

 1. Całościowe badania medycyny pracy:
  • Badania wstępne:
   • przed zatrudnieniem pracownika,
   • przy zmianie stanowiska pracy,
   • po wystąpieniu nowych narażeń na stanowisku pracy.
  • Badania okresowe:
   • przed wygaśnięciem ważności ostatnio wydanego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy
  • Badania kontrolne:
   • przed powrotem do pracy pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.
   • Badania sanitarno – epidemiologiczne:
   • przy wydawaniu książeczek zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych u wybranych grup zawodowych,
 2. Zakres wykonywanych badań obejmuje:
  • Badania i konsultacje lekarzy specjalistów medycyny pracy,
  • Konsultacje lekarzy innych specjalności w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach,
  • Badania dodatkowe:
   • laboratoryjne,
   • diagnostykę obrazową (RTG),
   • elektrodiagnostykę (EKG),
   • spirometria,
   • audiogram,
   • inne wymagane badania.
  • Wydawanie orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy.
 3. W zakres prowadzonej działalności wchodzą także:
  • Udział lekarza medycyny pracy – w pracach zakładowej Komisji BHP.
  • Udział lekarza medycyny prawy w okresowym przeglądzie stanowisk pracy.
  • Współpraca z zakładową służbą BHP w zakresie funkcjonowania pierwszej pomocy przed medycznej, organizacji szczepień (według obowiązujących cenników), odpłatnych specjalistycznych badań (według obowiązujących cenników), prowadzenie rejestrów.
 4. Proponowane dodatkowe usługi:
  • Istnieje możliwość zorganizowania badań profilaktycznych (orzeczniczych) na terenie firmy zleceniodawcy.

Miejsce udzielania świadczeń z zakresu medycyny pracy:
Warszawskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 76, Poradnia Medycyny Pracy tel.: 22 628 41 17, tel./fax: 22 628 41 17, e-mail: medycynapracy@wcz.waw.pl

Kategoria: