Cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Badania Laboratoryjne

Badania laboratoryjne jakie wykonujemy w Warszawskim Centrum Zdrowia:

Adrenalina poziom we krwi
Albuminy
Aminotransferaza alaninowa (ALT)
Aminotransferaza asparaqinianowa (AST)
Amylaza (izoenzym trzustkowy i/lub ślinowy)
Amylaza trzustkowa
Antygen swoisty dla stercza - PSA całkowite
Apolipoproteina A1
Badanie przeqladowe na obecność ailoprzeciwciał
Białko całkowite
Białko C-reaktywne (CRP) / test actim CRP
Bilirubina bezpośrednia
Bilirubina całkowita
Bilirubina pośrednia
BUN (azot mocznikowy)
C-peptyd
Ceruloplazmina
Chlorki (CI)
Cholesterol - HDL
Cholesterol - LDL
Cholesterol całkowity
Dehvdroqenaza mieczanowa (LDH)
Ferrytyna
Fosfataza alkaliczna (AP)
Fosfataza kwaśna całkowita
Fosfataza sterczowa
Fosfor
Fosforany
Fruktozami na
Gammaglutamyiotranspeptydaza (GGTP)
Glukoza
Glukoza - Test obciążenia / krzywa cukrowa za 1 pkt
Hemoqlobina
Hemoqlobina qlikowana (HbAiC)
Kinaza fosfokreatynowa
Kinaza fosfokreatynowa izoenzym (CK-MB)
Kreatynina
Kwas foliowy
Kwas moczowy
Lipaza
Lipidogram
Maqnez całkowity (Mg)
Miedź (Cu)
Mocznik
Odczyn Coombsa BTA
Potas (K)
Proteinogram
Sód (Na)
Steżenie transferazy
Transferyna
Triglicerydy
Troponina
Tvreoqlobulina
Wapń całkowity (Cal
Witamina 25(OH)Total D3
Witamina B12
Żelazo - całkowita zdolność wiazania (TIBC)
Żelazo (Fe)
Żelazo-krzywa wchłaniania
a-qlobuliny
B-qlobuliny
v-qlobulinv (immunoqiobuliny)

Badania hormonalne
17-hydroksykortykosteroidy
Aldosteron
Androstendion
Androsteron
Dehydroepiandrosteronu siarczan DHEA-S
Esteraza acetylochoiinowa
Estradiol
Gonadotropina kosmówkowa (HCG)
Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
Hormon folikulotropowy (FSH)
Hormon luteinizuiacy (LH)
Hormon tyreotropowy (TSH)
Hormon wzrostu (GH)
Insulina
Kalcytonina
Kortyzol
Osteokalcyna
Parathormon (PTH)
Parathormon intact (iPTH)
Prolaktyna (PRL) po metoclopramidzie
Proaestreon
Prolaktyna (PRL)
Testosteron
Triiodotyronina całkowita (TT3)
Triiodotyronina wolna (fT3)
Tyroksyna całkowita (TT4)
Tyroksyna wolna (fT4)

Badania immunochemiczne krwi
Czynnik reumatoidalny (RF)
Antystreptolizyna 0 (ASO)
Seromukoid
Odczyn Waalera-Roseqo
Przeciwciała przeciw tyreoq lobu linowe (ATG)
Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO)
Przeciwciała przeciw mononukleozie IgM (EBV) test lateksowy
Przeciwciała anty helikobacter pylori
Immunoqlobulina G - IqG
Immunoqlobulina M - IqM
Immunoqlobulina A - IqA
Immunoqlobulina E całkowite - IqE
Gazometria

Badania moczu
Adrenalina w moczu
ALA
Aldosteron w moczu
Amyiaza w moczu
Badanie oqólne moczu (profil)
Białko w moczu
Bilirubina w moczu
BUN w moczu - wydalanie dobowe
Ciała ketonowe w moczu
Elektroforeza białek w moczu
Fosforany w moczu - wydalanie dobowe
Glukoza w moczu
Glukoza w moczu - wydalanie dobowe
Gonadotropina kosmówkowa (HCG) w moczu
Katecholaminy w moczu
Kortyzol w moczu
Kreatynina w moczu
Kreatynina w moczu - wydalanie dobowe
Kwas moczowy w moczu
Kwas moczowy - wydalanie dobowe
Kwas wanilinomiqdałowy w moczu
Magnez w moczu
Magnez w moczu - wydalanie dobowe
Metoksykatecholaminy w moczu
Miedź w moczu
Mocznik
Noradrenalina w moczu
Ołów w moczu - wydalanie dobowe
Potas w moczu
Potas w moczu - wydalanie dobowe
Sód w moczu
Sód w moczu - wydalanie dobowe
Wapń w moczu
Wapń w moczu - wydalanie dobowe

Badania serologiczne
Oznaczenie qrupv krwi układu A, B, 0, Rh (D) z ocena hemolizyn
Odczyn VDRL/USR/RPR
Badanie układu krzepnięcia
D-Dimery
Czas protrombinowy (PT)
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji/czas kaolinowo-kefalinowy (APm
Fibrynoqen (FIBR)
Czas tromboplastynowy (INR)
Czas krzepnięcia
Czas krwawienia
Antytrombina III (ATIII)
Czas trombinowy

Badania hematologiczne
Morfologia krwi z pełnym różnicowaniem qranulocytów
Morfologia krwi bez rozmazu
Płytki krwi
Retikulocyty
Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.)
Hematokryt
Eozynofilia bezwzq!ędna
Leukocyty

Badania hematologiczne inne
Badanie kału
Badanie ogólne kału
Pasożyty/iala pasożytów w kale
Krew utajona w kaie
Resztki pokarmowe w kale
Kał na lamblie ELISA
Rota wirus w kale
Ciostridium difficile, toksyna A/B w kale
Posiewy i bakteriologia
Antybiogram
Badanie mykologiczne z posiewem
Mykogram
Posiew kału oqólny
Posiew kału w kierunku Salmoneila-Shigella
Posiew moczu z antybiogramem
Posiew nasienia
Posiew plwociny
Posiew wymazu z cewki
Posiew wymazu z qardła
Posiew wymazu z qardła z antybiogramem
Posiew wymazu z kanału szyiki macicy
Posiew wymazu z nosa
Posiew wymazu z odbytu
Posiew wymazu z oka
Posiew wymazu z pochwy
Posiew wymazu z rany
Posiew wymazu z ucha
Posiew wymazu ze zmiany
Plwocina w kierunku BK (qruźlica)
P/ciała przeciw Borrelia igG
P/ciała przeciw Borrelia igG metoda Western biot
P/ciała przeciw Borrelia IgM
P/ciała przeciw Borrelia IgM metoda Western biot
test PCR Borrelia
P/ciała przeciw Babesia IgM
P/ciała przeciw Babesia IgG
P/ciała przeciw Bartoneila henselae IgA
P/ciała przeciw Bartoneila henselae igM
P/ciała przeciw Bartoneila henselae IgG
P/ciała przeciw Bartoneila quintana IgG
P/ciała przeciw Bartoneila quintana IgM
P/ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG
P/ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM
P/ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgA
P/ciała przeciw Yersinia IgA
P/ciała przeciw Yersinia IgG
Bruceloza sp.

Badania immunologiczne
Salimonella sdd.
Borrelia przciwciala całkowite
P/ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IqA
P/ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IqM
P/ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IqG
P/ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG
P/ciała przeciw Chlamydia trachomatis IqM
P/ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA
P/ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG/IgM
P/ciała przeciw cytoplazmie ANCA
P/ciała przeciwiadrowe ANA
P/ciała przeciw receptorom TSH

Badania toksykologiczne
Digoksyna
Ołów

Badania wirusologiczne
Antygen Hbe - WZW typu B
Hbs antygen
P/ciała przeciw rubella (różyczka) IgM
P/ciała przeciw rubella (różyczka) IgG
P/ciała przeciw toksoplazmoza gondii - IqM
P/ciała przeciw toksoplazmoza gondii - IgG
P/ciała przeciw HIV I
P/ciała przeciw HIV II
P/ciała przeciw HIV I/II
HIV test potwierdzenia fmet. Western biot)
P/ciała przeciw CMV IgG (cytomegaiia IqG)
P/ciała przeciw CMVIGM (cvtomeqalia IgM)
P/ciała przeciw CMV IqA (cytomegaiia IqA)
P/ciała przeciw Hbe
P/ciała przeciw HCV
P/ciała przeciw HBc (IqM)
P/ciała przeciw Hbs
P/ciała przeciw mononukleozie zakaźne] /EBV (IgM)
P/ciała przeciw mononukleozie zakaźnej /EBV (IqG)
P/ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych IgG
P/ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych IgM

Markery nowotworowe
AFP
Antygen CA 125 (CA 125)
Antygen CA 15-3 (CA 15-3)
Antyqen CA 19-9 (CA 19-9)
Antvqen karcyno-embrionalny (CEA)
Antvqen CA 72-4 (CA 72-4)
Antygen CA 21-1 (CA 21-1)
TPS - specyficzny polipeptyd tkankowy